Jak wyglądają studia online? Czy studia w takiej formie są zawsze uznawane?

photo 1499750310107 5fef28a66643cropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHw0M3x8dW5pdmVyc2l0eXxlbnwxfDB8fHwxNjc0Njg4OTk2ixlibrb 4.0.3q80w1080

Studia prowadzone w trybie online to ogromne udogodnienie dla studentów. Co więcej, wiele osób może, dzięki temu rozpocząć studia na kierunku, który naprawę je interesuje. Proces prowadzenia studiów online zawsze odbywa się zgodnie z określonymi standardami uczelni oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi. Jak dokładnie wyglądają studia online oraz jakich zasad należy przestrzegać?

Studia online – jak wyglądają?

Podstawowym narzędziem niezbędnym do prowadzenia studiów w trybie online są platformy e-learningowe oraz komunikatory umożliwiające komunikację pomiędzy studentami oraz wykładowcami. Aby taki kontakt był możliwy studenci, muszą mieć dostęp do komputera oraz Internetu, ponieważ w przeciwnym razie uczestnictwo w takich studiach byłoby niemożliwe.

Na studia online można uczęszczać z każdego miejsca, a więc nie jesteśmy tutaj w żaden sposób ograniczeni. Oczywiście pomimo tego, że studia online dają dużo swobody nie należy opuszczać zajęć, ponieważ wpłynie to negatywnie na przebieg, a nawet ukończenie studiów. Regularne uczestnictwo to ważny aspekt przekładający się na pozyskaną wiedzę niezbędną do wykonywania w przyszłości pracy związanej z ukończonym kierunkiem.

Jak przeprowadzane są zaliczenia na studiach online?

Kwestia przeprowadzania zaliczeń, jeżeli chodzi o studia podyplomowe online oraz inne rodzaje studiów jest zróżnicowana. Forma zaliczeń, w tym też pozostałe zasady uzależnione są w dużej mierze od polityki uczelni, a także podejścia do tego tematu wykładowców.

Wiele uczelni dopuszcza przeprowadzanie zaliczeń online, gdzie studenci w tym czasie są pod stałą kontrolą wykładowców między innymi poprzez włączona kamerkę, mikrofon itp. Zdarza się jednak, że studenci muszą na zaliczenia pojawiać się osobiście na uczelni. Niekiedy jedyną formą zaliczenia z poszczególnych przedmiotów jest przygotowanie przez studenta pracy, ale nie zawsze jest to praktykowane przez wykładowców.

Studia online – czy są tak samo uznawane, jak studia stacjonarne i zaoczne?

Wiele osób może się obawiać, że studia prowadzone w trybie online są gorsze od tych tradycyjnych. Na szczęście są to bezpodstawne obawy, ponieważ studia online są tak samo ważne i brane pod uwagę, jak inne tryby kształcenia na uczelniach wyższych.

Zarówno studia podyplomowe, jak i studia stacjonarne/niestacjonarne są uznawane przez pracodawców. Absolwent każdych z tych rodzajów studiów uzyskuje potwierdzenie ich odbycia, co daje gwarancję posiadanej wiedzy i umiejętności.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 2

Wypadek przy pracy – kto płaci odszkodowanie?

1 kwietnia 2021

Za odpowiednie warunki na stanowisku pracy, odpowiada właściciel firmy. Jednak nawet jeśli zachowamy wszystkie zasady bezpieczeństwa, przez błąd ludzki również mogą wystąpić zdarzenia losowe. Nie jest to przyjemna sytuacja zarówno…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady