Koniec pracy w Niemczech – co z ubezpieczeniem?

koniec pracy w niemczech co z ubezpieczeniem

Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z najbardziej elementarnych świadczeń, jakie obejmują pracowników — tak samo w Niemczech, jak i w Polsce. Problem rodzi się w momencie, w którym zatrudniony za granicą rozwiązuje stosunek pracy ze swoją firmą i wraca do Polski. Co w takiej sytuacji powinno się zrobić?

Ubezpieczenie a rozwiązanie umowy o pracę

Wszystkie osoby przebywające na terytorium Niemiec, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, w tym także zdrowotnemu. Umowa zawierana jest z niemiecką kasą chorych (lub innym ubezpieczycielem) i obowiązuje przez cały czas świadczenia pracy lub pobytu za granicą. Polacy, którzy decydują się na stałe wrócić na terytorium swojego kraju, powinni poinformować ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji i zakończyć swoje członkostwo.

Po zakończeniu stosunku pracy, aby rozwiązać umowę z ubezpieczycielem, należy złożyć pisemne wypowiedzenie członkostwa w kasie chorych. Zdarzają się sytuacje, w których pracownik będzie musiał dostarczyć potwierdzenie zawarcia innego ubezpieczenia zdrowotnego, np. z NFZ.

Konsekwencje niedopilnowania wszystkich formalności mogą spowodować naliczenie długu, który prędzej czy później trzeba będzie spłacić. Dlatego warto zadbać o wszystko jeszcze przed wyjazdem z Niemiec.

Wyjazd z Niemiec na krótki okres czasu

Wielu pracowników, którzy są zatrudnieni w Niemczech, wraca do Polski na krótsze i dłuższe okresy czasowe. Najczęściej dochodzi do tego w okresie wakacji lub świąt. W takich sytuacjach bardzo przydatna jest karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej w sytuacji awaryjnej można w łatwy sposób potwierdzić prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w przypadku tymczasowego pobytu poza terytorium Niemiec.

W przypadku pracowników w Niemczech taka karta nosi nazwę EKVK. Wydawana jest z założeniem, że osoba, która się o nią ubiega, podlega ubezpieczeniu na terytorium tego kraju. Warto wiedzieć, że karta nie daje uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeśli celem podróży jest uzyskanie tylko świadczeń, np. powrót do Polski w celu odbycia porodu. Nie będzie też obowiązująca w przypadku osób, które na stałe wracają do swojego ojczystego kraju.

Rozwiązanie pracy i umowy z ubezpieczycielem w Niemczech

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, rozwiązanie umowy o pracę w Niemczech i powrót do Polski, wiąże się z wieloma formalnościami, których pracownik powinien dopełnić, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Podstawową kwestią jest wypowiedzenie umowy zawartej z ubezpieczycielem. Niedopilnowanie tej sprawy, będzie wiązało się z naliczaniem opłat za ubezpieczenie, zupełnie tak, jakby pracownik przebywał na terenie Niemiec. Z każdym miesiącem dług będzie się sukcesywnie powiększał, przy czym nie ma możliwości jego umorzenia i finalnie konieczne będzie spłacenie całej kwoty.

Może spodobać Ci się również:

photo 1487017159836 4e23ece2e4cfcropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHwzfHx3b3JrJTIwd29ya2VkfGVufDF8MHx8fDE2NTYxODc1NDgixlibrb 1.2.1q80w1080

Chorobowe w Niemczech jak płatne? Jaką cześć wynagrodzenia otrzyma pracownik na zwolnieniu chorobowym?

1 czerwca 2022

Choroba może każdemu mocno pokrzyżować plany, nawet jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. W momencie, kiedy pracownik zachoruje, przysługuje mu prawo do zwolnienia chorobowego na czas rekonwalescencji. W każdym państwie obowiązują…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady