Jak napisać wniosek o odprawę? Kiedy można uzyskać odprawę w Niemczech?

photo 1638537690617 ebc561143de0cropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHwxMzR8fGxhd3xlbnwxfDB8fHwxNjY0NjIzNjExixlibrb 1.2.1q80w1080

Odprawa pracownicza to świadczenie pieniężne, które może otrzymać pracownik, który został zwolniony z pracy. Należy jednak wiedzieć, że uzyskanie odprawy nie jest proste, a świadczenie to przyznaje się wyłącznie w określonych sytuacjach. Kto może liczyć na odprawę pracowniczą w Niemczech i jakie dokumenty należy złożyć w tym celu?

Odprawa pracownicza w Niemczech – jak ją uzyskać?

Aby móc ubiegać się o świadczenie pieniężne, jakim jest odprawa, trzeba wiedzieć, czy mamy w ogóle takie prawo. Odprawa pracownicza może zostać przyznana w momencie, gdy: zwolnienie nastąpiło z przyczyn ekonomicznych lub zamknięcia oddziału firmy. Ponadto na odprawę mogą liczyć pracownicy: jeśli obowiązujące przepisy w firmie przewidują taką możliwość, doszło do porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem dotyczącego wypłaty odprawy, albo istnieje zwyczajowe wypłacanie odpraw zwolnionym pracownikom.

Często odprawa pracownicza jest dla pracodawcy mniejszym wydatkiem finansowym, przez co wielu pracowników otrzymuje rekompensatę za zwolnienie. Zdarza się jednak, że sprawa dotycząca odprawy trafia do sądu, który rozstrzyga spór i wydaje w tym celu stosowny wyrok. Warto wcześniej się poradzić, dowiedzieć się, jak taką sprawę postrzega niemiecki adwokat i jakie są szanse na pozytywne wygranie sprawy.

Ile wynosi odprawa w Niemczech?

Wysokość odprawy w każdym przypadku jest indywidualna i zależy od wielu różnych czynników. Oczywiście duży wpływ ma tutaj także wysokość wynagrodzenia, jednak należy kierować się też innymi czynnikami tj.: branża, obecny rynek pracy, stanowisko, czy wiek pracownika.

Zazwyczaj pod uwagę brana jest zasada, która mówi o tym, że odprawa liczona jest w wysokości całej pensji lub 1/2  brutto. Należy wiedzieć, że jest to jedynie wskazówka pomagająca wyliczyć kwotę odprawy.

Ostatecznie duży wpływ mają tutaj umiejętności negocjacji, a także to, jak duże pracownik ma szanse na wygraną przed sądem. Jeśli pracownik złoży wniosek o odprawę i ma duże szanse na jej uzyskanie, wtedy pracodawca jest bardziej skłonny do wypłaty większej kwoty, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Co może mieć wpływ na wysokość odprawy?

Jak już zostało to wspomnienie duży wpływ na wysokość odprawy mają negocjacje. W momencie, gdy zyskamy pewność, że mamy prawo do odprawy jej wysokość może się zwiększyć. Aby do tego doszło, trzeba pamiętać o złożeniu wniosku dotyczącego ochrony przed wypowiedzeniem.

Następnie bardzo ważna jest pewność co do prowadzonych negocjacji. Przyjęcie pierwszej propozycji związanej z wysokością odprawy nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, a więc możemy tutaj wyrazić także naszą własną opinię.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 1

Dlaczego pizza jest daniem, które podbiło świat?

1 września 2021

O tym, co to jest pizza, chyba nie trzeba pisać, gdyż bardzo niewielki odsetek populacji nie wie. Pizza to danie, które od ponad stu lat szturmuje wszystkie kultury kulinarne, a…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady