Co to są czasowniki modalne? Sprawdź w jaki sposób stosować je w języku angielskim

photo 1460518451285 97b6aa326961cropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHw0fHxsYW5ndWFnZSUyMHNjaG9vbHxlbnwxfDB8fHwxNjM5MTQ1ODMyixlibrb 1.2.1q80w1080

Znaczna większość czasowników w języku angielskim jest odmieniana zgodnie z zasadami gramatyki dla konstrukcji poszczególnych czasów. Jest jednak grupa słówek, które zachowują się nieco inaczej… Mowa tu o czasownikach modalnych, takich jak słówka can, will czy should. Dlaczego stosowanie tych zwrotów jest odmienne? Zapraszamy na lekcje angielskiego online dla dorosłych…

Czym są czasowniki modalne?

Jak sama nazwa wskazuje to grupa zwrotów, które najczęściej stosowane są w mowie potocznej. Czasowniki te zachowują się inaczej niż pozostałe określenia opisujące czynności. Ich zadaniem jest podanie dodatkowych informacji dotyczących głównego czasownika wykorzystanego w zdaniu.

Do czasowników modalnych należą określenia: could, might, would, should, will, may, can, must i shall. Wszystkie te zwroty nie zmieniają swojej formy w czasie Present Simple lub Past Simple. Czasowniki modalne łączą się ze wyrazem określającym główną czynność, który występuje w formie bezokolicznika.

Jak tworzymy zdania z czasownikami modalnymi?

Ćwicząc język angielski online dla dorosłych, każdy spotkał się z tą typową konstrukcją. W zdaniach twierdzących na pierwszym miejscu występuje osoba wykonująca czynność, następnie pojawia się czasownik modalny i czasownik główny. Przykładem może być zdanie:

I can sing. Ja umiem śpiewać.

Pytania tworzy się poprzez inwersję podmiotu i czasownika modalnego, np.:

Can you sing? Czy ty potrafisz śpiewać?

W przeczeniach do czasownika modalnego dodaje się zwrot zaprzeczający not. Może on wystąpić osobno lub w formie skrótu, np.: can’t, shouldn’t. Wykorzystując poprzedni przykład, przeczenie będzie miało tu postać:

I can’t sing. lub I can not sing.

Kiedy wykorzystujemy czasowniki modalne?

Te nietypowe zwroty mogą posłużyć do formułowania próśb. Wykorzystując słówka can could, will lub would możemy złożyć ofertę, zamówić jedzenie lub zaprosić kogoś na spotkanie. Podczas lekcji angielskiego dla dorosłych online z pewnością nie raz byłeś proszony o opis posiadanych umiejętności. Te również możemy przedstawić z użyciem czasowników modalnych.

Zwroty są przydatne również w kontekście udzielania porad. Wówczas możemy użyć słówek should, ought to lub had better. Dzięki czasownikom modalnym możemy przedstawić powinności. Do tego celu również zastosujemy should, lub must, które ma znacznie mocniejszy przekaz.

Zwroty modalne wykorzystamy także do przedstawienia przypuszczeń i spekulacji. Do tego celu możemy użyć czasowników: could, may, might, must, can’t. To, który z nich wybierzemy, wynikać będzie z naszego przekonania, z jakim prawdopodobieństwem dana czynność może się wydarzyć. Z pomocą modal verbs można również opisywać przyzwyczajenia, czyli czynności rutynowo przez nas wykonywane.

 

 

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 3

Doradca podatkowy i co dalej? W jakim zakresie może nam pomóc?

1 marca 2021

Praca doradcy podatkowego ma na celu niesienie pomocy innym osobom, które nie zawsze orientują się w obowiązujących przepisach. Jednak czy taki doradca jest w stanie rozwiązać każdy problem, z jakim…

Czytaj więcej