Wypowiedzenie pracy w Niemczech. Jakie kroki przedsięwziąć?

unnamed file 2

Pracując w przedsiębiorstwie, w którym zatrudnionych jest minimum 10 osób i dłużej niż 6 miesięcy w pełnym  wymiarze, można być pewnym, że jest się objętym ustawą o ochronie przed wypowiedzeniem. Pracodawca, w tej sytuacji, musi mieć szczególny powód, by wręczyć wypowiedzenie. Jeżeli nastręcza to wątpliwości, pracownik ma prawo zgłosić sprawę do sądu o zbadanie legalności wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy w Niemczech obwarowane jest szczególnymi warunkami. Ma to w obecnym stanie rzeczy zapobiec nadmiernym zwolnieniom. Warto w tej sytuacji, dbając o własne interesy, zapoznać się z przepisami kodeksu pracy w Niemczech.

Wypowiedzenie pracy przez pracodawcę

W przypadku otrzymania wypowiedzenia pracownik przed podjęciem kroków sądowych może nawiązać negocjacje z pracodawcą. Pozwoli to na uzyskanie odpowiedniej wysokości odprawy i rozwiązanie umowy za zgodą obu stron. Jest to przydatne w późniejszym czasie, przy szukaniu nowego zajęcia.

Jeżeli jednak pracownik czuje się niesprawiedliwie potraktowany, to pierwszą instancją do załatwienia sprawy będą zakładowe związki zawodowe. Kolejne kroki należy skierować do biura pomocy prawnej, tak, aby w przypadku rozstrzygania sądowego być dobrze przygotowanym.

Jak poradzić sobie w Niemczech po zwolnieniu z pracy?

Aby móc pozostać w Niemczech po utracie pracy, bezzwłocznie należy zwrócić się do urzędu pracy. Musi to nastąpić maksymalnie w terminie 3 dni od rozwiązania umowy o pracę. W innym przypadku można nie otrzymać przysługującego zasiłku dla bezrobotnych, który czasowo może zostać zawieszony.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która była zatrudniona w ciągu dwóch ostatnich lat oraz w przypadku opłacania składek ubezpieczeniowych przez okres 12 miesięcy. W innym przypadku warto ubiegać się o zasiłek, składając odpowiedni wniosek w urzędzie pracy. Nadmienić trzeba, że będąc na zasiłku nadal bezrobotny posiada ubezpieczenie zdrowotne.

Co zrobić w przypadku niepotrzymania wynagrodzenia?

Zdarza się, że pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. Obowiązkowym, ostatecznym terminem jest 15 dzień po ustaniu stosunku pracy. Warto więc pamiętać, że po tym terminie pieniądze muszą być na koncie byłego pracownika.

Jeżeli, jednak wypłata nie nastąpi, to trzeba interweniować. Tak samo, jak w przypadku wypowiedzenia należy podjąć rozmowy wyjaśniające z pracodawcą. Jeżeli nie odniosą skutku pozostaje związek zawodowy, a w ostateczności sąd. Jednakże zaznaczyć trzeba w tym miejscu, że tylko szybka interwencja pozwoli na odzyskanie należności.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 3

Gdzie ustawić zbieżność kół? Czy jest to w ogóle potrzebne?

1 czerwca 2021

Przy wymianie opon często orientujemy się, że koła pojazdu nie są ustawione w prawidłowy sposób. Choć powinny być ułożone idealnie pionowo, zazwyczaj pod pewnym kątem nachylone są do wewnątrz lub…

Czytaj więcej