Koniec pracy w Niemczech – co z ubezpieczeniem?

koniec pracy w niemczech co z ubezpieczeniem

Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z najbardziej elementarnych świadczeń, jakie obejmują pracowników — tak samo w Niemczech, jak i w Polsce. Problem rodzi się w momencie, w którym zatrudniony za granicą rozwiązuje stosunek pracy ze swoją firmą i wraca do Polski. Co w takiej sytuacji powinno się zrobić?

Ubezpieczenie a rozwiązanie umowy o pracę

Wszystkie osoby przebywające na terytorium Niemiec, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, w tym także zdrowotnemu. Umowa zawierana jest z niemiecką kasą chorych (lub innym ubezpieczycielem) i obowiązuje przez cały czas świadczenia pracy lub pobytu za granicą. Polacy, którzy decydują się na stałe wrócić na terytorium swojego kraju, powinni poinformować ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji i zakończyć swoje członkostwo.

Po zakończeniu stosunku pracy, aby rozwiązać umowę z ubezpieczycielem, należy złożyć pisemne wypowiedzenie członkostwa w kasie chorych. Zdarzają się sytuacje, w których pracownik będzie musiał dostarczyć potwierdzenie zawarcia innego ubezpieczenia zdrowotnego, np. z NFZ.

Konsekwencje niedopilnowania wszystkich formalności mogą spowodować naliczenie długu, który prędzej czy później trzeba będzie spłacić. Dlatego warto zadbać o wszystko jeszcze przed wyjazdem z Niemiec.

Wyjazd z Niemiec na krótki okres czasu

Wielu pracowników, którzy są zatrudnieni w Niemczech, wraca do Polski na krótsze i dłuższe okresy czasowe. Najczęściej dochodzi do tego w okresie wakacji lub świąt. W takich sytuacjach bardzo przydatna jest karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej w sytuacji awaryjnej można w łatwy sposób potwierdzić prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w przypadku tymczasowego pobytu poza terytorium Niemiec.

W przypadku pracowników w Niemczech taka karta nosi nazwę EKVK. Wydawana jest z założeniem, że osoba, która się o nią ubiega, podlega ubezpieczeniu na terytorium tego kraju. Warto wiedzieć, że karta nie daje uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeśli celem podróży jest uzyskanie tylko świadczeń, np. powrót do Polski w celu odbycia porodu. Nie będzie też obowiązująca w przypadku osób, które na stałe wracają do swojego ojczystego kraju.

Rozwiązanie pracy i umowy z ubezpieczycielem w Niemczech

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, rozwiązanie umowy o pracę w Niemczech i powrót do Polski, wiąże się z wieloma formalnościami, których pracownik powinien dopełnić, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Podstawową kwestią jest wypowiedzenie umowy zawartej z ubezpieczycielem. Niedopilnowanie tej sprawy, będzie wiązało się z naliczaniem opłat za ubezpieczenie, zupełnie tak, jakby pracownik przebywał na terenie Niemiec. Z każdym miesiącem dług będzie się sukcesywnie powiększał, przy czym nie ma możliwości jego umorzenia i finalnie konieczne będzie spłacenie całej kwoty.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 4

Kto może prowadzić kadry i płace? Jakie wymagania muszą spełniać kandydaci na stanowisko kadr i płac?

1 listopada 2021

Działanie firmy opiera się na prawidłowym funkcjonowaniu poszczególnych jej działów. Zakres prac oraz obowiązków, jakie będą mieli pracownicy danego przedsiębiorstwa, zależy przede wszystkim od tego, czym będzie się ono zajmowało.…

Czytaj więcej